اردکان، سرای من
پنجشنبه سی ام شهریور 1391 :: 14:15
موضوع:وقتی محصولی گران می شود اکثر افرادی که کار آزاد دارند به نحوی گرانی و تورم رو جبران می کنند اما متاسفانه هنگامی که حقوق کارگران وکارمندان از ابتدای سال تعیین می شود علی رغم اینکه اجناس گاها چند برابر می شود اما حقوق این اقشار هیچ تفاوتی نمی کند و هرکسی خوب می داند یه کارگر با حقوق 400 تومان زندگی را تحمل هم نمی تواند بکند چه برسد به اینکه زندگی کند.متاسفانه کمرخیلی ازخانواده ها زیر بارگرانی خمیده شده است ومسئولین دولتی هم می گویند بیکاری کم شده تورم کم شده گرانی کم شده کشور پیشرفت کرده و... یک نفرنیست بگوید برادرمن یکی از وظایف دولت بالابردن سطح رفاه جامعه است هرچه سطح رفاه وآزادی مردم بالابرود دلبستگی وعلاقه آنان به نظام بیشترمی شود.قطعا هر فردی که باعث ناامیدی ملت از نظام بشود یک خائن است.امیدواریم روزی برسد تا مردم بتوانند نفسی ازسرامیدبکشند.قطعا درد و دل مردم را می شود در کوچه وبازارشنیدچون انز نظر صداوسیما مملکت گل وبلبل است ومشکلی نیست.
» هیچ ( شنبه بیست و پنجم مرداد 1393 )
» طاهره جان خداحافظ عزیزم ( سه شنبه هفتم مرداد 1393 )
» هر دم از این باغ بری میرسد ( یکشنبه هشتم تیر 1393 )
» آه که چقدر نالانم ( جمعه بیست و سوم خرداد 1393 )
» خط ناشیانه و شکست خورده تخریب نماینده مردم اردکان. . . . . . . .همچنان ادامه دارد! ( چهارشنبه چهاردهم خرداد 1393 )
» کی شود... ( شنبه دهم خرداد 1393 )
» نظر امام درباره خودسرها ( شنبه بیست و هفتم اردیبهشت 1393 )
» پیگیری وضعیت درمانی طاهره توسط دخترمیرحسین موسوی ( جمعه بیست و ششم اردیبهشت 1393 )
» راه خدا... ( یکشنبه بیست و یکم اردیبهشت 1393 )
» طاهره جان دوستت داریم... ( دوشنبه پانزدهم اردیبهشت 1393 )
» نذر کردم سر یه شیعه ببرم... ( دوشنبه هشتم اردیبهشت 1393 )
» حسنی مکتب نمی رفت وقتی می رفت... ( پنجشنبه چهارم اردیبهشت 1393 )

درباره مانمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد،

نمیخواهم بدانم کوزه گر از خاک اندامم

چه خواهد ساخت،

ولی بسیار مشتاقم

که از خاک گلویم سوتکی سازد،

گلویم سوتکی باشد

به دست کودکی گستاخ و بازیگوش،

و او یکریز و پی در پی

دم خویش را بر گلویم سخت بفشارد

و خواب خفتگان خفته را آشفته تر سازد.

بدین سان بشکند در من

سکوت مرگبارم را…

موضوعات